pg-banner-golf
pg-banner-mobile

   Conlan Burk - Golf Professional               Mike Horner, PGA -  Golf Professional

   Individual Lesson (45 Minutes)      $40                     Individual Lesson (45 Minutes)       $50

     3 Series Package                              $100              3 Series Package                              $135

     5 Series Package                              $150              5 Series Package                              $220

      Conlan_Burk_Teaching_Philosophy.pdf                          pdfMike Horner Teaching Philosophy